Περιβαλλοντική αποκατάσταση – Αδρανή υλικά Θεσσαλονίκης

  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

Περιβαλλοντική αποκατάσταση – Αδρανή υλικά Θεσσαλονίκης

Επωνυμία φορέα: Αδρανή υλικά Θεσσαλονίκης Α.Ε.

Επωνυμία έργου: Δενδροφύτευση τοποθέτηση περίφραξης

Τοποθεσία: Νέα Μαγνησία Θεσσαλονίκης

Προϋπολογισμός: 10.000€