Μόνωση με ασφαλτόπανο – ΑΒ Βασιλόπουλος

 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img

Μόνωση με ασφαλτόπανο – ΑΒ Βασιλόπουλος

Επωνυμία φορέα: ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Επωνυμία έργου: Μόνωση οροφής καταστήματος με ασφαλτόπανο

Τοποθεσία: Περιοχή αεροδρομίου Θεσσαλονίκης

Προϋπολογισμός: 4.000€