Υπηρεσίες

Σας παρέχουμε τη λύση
για το επόμενό σας κατασκευαστικό βήμα

Δημιουργήστε μαζί μας
την κατασκευή που επιθυμείτε
σε τέσσερα (4) βήματα

Το έργο σας αποτελείται από τέσσερις (4) φάσεις. Στην πρώτη φάση υλοποιείται η απαραίτητη διαδικασία της μελέτης και αδειοδότησης του έργου σας, μετά από έλεγχο της ταυτότητας του ακινήτου και αυτοψία του ακινήτου από τους μηχανικούς του μελετητικού τμήματος της ΑΝΑΔΟΜΩ Group of Companies. Κατά τη δεύτερη φάση θα ολοκληρώσετε τις επιλογές υλικών, χρωμάτων, υφών και σχεδίων μαζί με τους μηχανικούς και αρχιτέκτονές μας. Ακολουθεί η τρίτη φάση, η κατασκευαστική φάση του έργου. Για να έχετε τη μέγιστη δυνατή ωφέλεια και τη λιγότερη δυνατή όχληση, είναι σημαντικό να έχει ολοκληρωθεί αποτελεσματικά η πρώτη και η δεύτερη φάση του έργου, πριν την έναρξη της κατασκευής. Κατά την τέταρτη φάση, διεξάγουμε τον ποιοτικό έλεγχο του έργου και οριστικοποιούμε μαζί σας το πρωτόκολλο παραλαβής του έργου. Συνοπτικά:

  • Φάση 1η: Αδειοδότηση έργου (ηλεκτρονική βεβαίωση ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας ή οικοδομική άδεια)
  • Φάση 2η: Σχεδιασμός έργου και ολοκλήρωση των δικών σας προσωπικών επιλογών
  • Φάση 3η: Υλοποίηση-κατασκευή του έργου
  • Φάση 4η: Ποιοτικός έλεγχος και πρωτόκολλο παραλαβής

Φάση 1: μελέτη και αδειοδότηση

Για το έργο σας θα ακολουθηθεί η ενδεδειγμένη και ασφαλής για εσάς οδός, μέσω της έκδοσης Οικοδομικής Άδειας. Κατά τη μελέτη και το σχεδιασμό θα εξετάζουμε αν πρέπει να εκδοθεί οποιαδήποτε άλλη άδεια για το έργο σας.

Ο χρόνος υλοποίησης αυτής της φάσης διαρκεί από δεκαπέντε (15) έως και εξήντα (60) ημέρες, ανάλογα με το είδος και ύψος των εργασιών, το ιστορικό του ακινήτου, την ταυτότητα του ακινήτου, αν απαιτούνται εγκρίσεις από υπηρεσίες και φορείς όπως Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής κλπ.

Όσο πιο σύντομα ξεκινήσετε τη συζήτηση μαζί μας για το ακίνητό σας, τόσο πιο σύντομα θα ολοκληρωθεί αυτή η κρίσιμη πρώτη φάση του έργου σας.

Φάση 2: ολοκλήρωση επιλογών

Το έργο σας πρέπει να έχει τη δική σας προσωπική σφραγίδα.

Μαζί με την ομάδα των μηχανικών μας, θα επιλέξετε χρώματα, υφές, υλικά, σχέδια. Με την ολοκλήρωση των επιλογών και την οριστικοποίηση τυχόν κατασκευαστικών σχεδίων και λεπτομερειών, διασφαλίζουμε πως η κρίσιμη φάση της προετοιμασίας του έργου έχει ολοκληρωθεί οριστικά. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αν αυτή η φάση δεν ολοκληρωθεί οριστικά και απαιτηθεί να επανέλθουμε μετά την έναρξη της κατασκευής, το κόστος του έργου αυξάνει, όπως επίσης, αυξάνει και ο χρόνος υλοποίησης του έργου.

Με βάση την προηγούμενη εμπειρία ετών από χιλιάδες πελάτες μας, αυτή ή φάση του έργου διαρκεί από δέκα (10) έως και είκοσι (20) ημέρες. Μόλις οριστικοποιήσετε αυτό που σκέφτεστε, θέλετε και επιθυμείτε, θα μεταβούμε στην κατασκευαστική φάση.

Φάση 3: κατασκευή

Η κατασκευή εκκινεί μόλις έχει ολοκληρωθεί η αδειοδότηση του έργου και η ολοκλήρωση των επιλογών σας. Αυτές οι δύο (2) φάσεις διασφαλίζουν το έργο σας και εσάς, νομικά (αδειοδότηση) και λειτουργικά.

Κατά την φάση της κατασκευής τα συνεργεία μας φροντίζουν για την πιστή απόδοση της μελέτης που έχουμε εκπονήσει. Η σειρά εκτέλεσης των εργασιών έχει σχεδιασθεί με βέλτιστο τρόπο, οδηγώντας μας στη μείωση του χρόνου κατασκευής του νέου σας σπιτιού.

Η χρονική διάρκεια αυτής της φάσης είναι άμεση συνάρτηση του μεγέθους του κατασκευαστικού έργου. Η λήξη του έργου προσδιορίζεται χρονικά σε επίπεδο εβδομάδας στο χρονοδιάγραμμα κατασκευής που λαμβάνετε. Αν υπάρξουν αλλαγές στις επιλογές σας, τότε είναι απαραίτητο να γίνει παύση στην κατασκευή και να επαναπροσδιορισθούν οι ανάγκες του έργου. Εφόσον ολοκληρωθούν οι αλλαγές θα επανεκκινήσει η κατασκευή.

Φάση 4: ποιοτικός έλεγχος και πρωτόκολλο παραλαβής

Η ολοκλήρωση του κάθε έργου είναι η πιο σημαντική φάση της δραστηριότητάς μας και το πιο σημαντικό σημείο της μεταξύ μας μας σχέσης, χρονικό σημείο κατά το οποίο εκπληρώνονται οι προσδοκίες σας για το ακίνητό σας. Πριν παραλάβετε το ακίνητό σας οι μηχανικοί μας θα διεξάγουν ποιοτικό έλεγχο με λίστα πολλαπλών σημείων και κατόπιν, υπό την παρουσία σας, θα υπογραφεί το πρωτόκολλο παραλαβής.

Η εμπειρία σας μπορεί να καταγραφεί στο ερωτηματολόγιο ικανοποίησης πελάτη, το οποίο θα παραλάβετε ηλεκτρονικά και αποτελεί μέρος του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας BS EN ISO 9001:2008. Η καταγραφή της εμπειρίας σας μας οδηγεί ένα βήμα πιο κοντά στο αύριο στην καλύτερη δυνατή εκδοχή του, όπως θέλουμε να το δημιουργήσουμε. Επίσης, η εμπειρία σας μπορεί να αποτυπωθεί και στη σελίδα Google My Business της ΑΝΑΔΟΜΩ Group of Companies. Στοχεύουμε να παρέχουμε υπηρεσία πέντε (5) αστέρων και διεκδικούμε κριτική πέντε (5) αστέρων.

Η φάση αυτή διαρκεί από μια (1) έως και δύο (2) ημέρες.

Είστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τη συνεργασία ;