• rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

Κατασκευή νέας κατοικίας στη Θέρμη Θεσσαλονίκης

Επωνυμία φορέα: Ιδιώτης

Επωνυμία έργου: Κατασκευή νέας κατοικίας

Τοποθεσία: Θέρμη Θεσσαλονίκης

Προϋπολογισμός: 70.850 €

Αφήστε μια απάντηση