• rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

Κατασκευή νέας κατοικίας στη Ρετζίκι Θεσσαλονίκης

Επωνυμία φορέα: Ιδιώτης

Επωνυμία έργου: Κατασκευή νέας κατοικίας

Τοποθεσία: Ρετζίκι Θεσσαλονίκης

Προϋπολογισμός:

Αφήστε μια απάντηση