Κατασκευή μουσείου – ΚΑΕ ΠΑΟΚ

  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

Κατασκευή μουσείου – ΚΑΕ ΠΑΟΚ

Επωνυμία φορέα: «KAE ΠΑΟΚ»

Επωνυμία έργου: Κατασκευή νέου μουσείου έκθεσης κυπέλλων

Τοποθεσία: Θέρμη Θεσσαλονίκης