Στατική ενίσχυση κτιρίου με μανδύες & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img
  • rp_style1_img

Στατική ενίσχυση κτιρίου με μανδύες & εκτοξευόμενο σκυρόδεμα

Επωνυμία φορέα: TOSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε

Τοποθεσία: Σίνδος Θεσσαλονίκης

Προϋπολογισμός: 58.300 €