Κατασκευή του Alexandreia Refugee School – Λ. Κεντεποζιδης

 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img
 • rp_style1_img

Κατασκευή του Alexandreia Refugee School – Λ. Κεντεποζιδης

Επωνυμία φορέα: Λ. Κεντεποζίδης

Επωνυμία έργου: Κατασκευή σχολικού κτιρίου

Τοποθεσία: Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Προϋπολογισμός: 38.377 €