ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ & ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΤΟSOH HELLAS – Κατασκευές

ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ & ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ – ΤΟSOH HELLAS

ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΤΡΟ ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗ
17 Απριλίου 2019
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5 Απριλίου 2016

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΤΟSOH ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟΡΕΣΣΩΝ ΜΕ ΜΑΝΔΥΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΞΕΥΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΙΝΔΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
58.300 €