ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ – Κατασκευές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΥΣΕΙΟΥ – KAE ΠΑΟΚ
5 Απριλίου 2016
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – DELTA OIL
5 Απριλίου 2016
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΙΝΔΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΟΠΙΣΘΕΝ ΙΘΑΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
83.026€