ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ – Κατασκευές

ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5 Απριλίου 2016
ΜΕΤΡΟ – ΣΤΑΘΜΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗ
17 Απριλίου 2019
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4.000 €