ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΣ «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ» – Κατασκευές

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΣ «ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ»

ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΣ «ΠΑΠΑΦΗ»
11 Μαΐου 2018

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΣ "ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ"
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ