ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΕΚΜΕ – Κατασκευές

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ – ΕΚΜΕ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – DELTA OIL
5 Απριλίου 2016
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΙΝΟΠΛΙΣΜΕΝΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ – TOSOH HELLAS
14 Μαΐου 2018
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΕΚΜΕ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΔΙΑΒΑΤΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
114.357 €