Σπανός ΑΒΕΕΤ

11 (1)
ΑΒ Βασιλόπουλος Α.Ε
5 Απριλίου 2016
adrani_2
Αδρανή Υλικά Θεσσαλονίκη Α.E.
5 Απριλίου 2016

Σπανός ΑΒΕΕΤ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΙΝΔΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΟΠΙΣΘΕΝ ΙΘΑΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
83.026,23,00 €