ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ

11 (1)
ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ
5 Απριλίου 2016
adrani_2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
5 Απριλίου 2016

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΣΙΝΔΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ Α.Τ.Ε.Ι. ΟΠΙΣΘΕΝ ΙΘΑΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
83.026€