ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ
5 Απριλίου 2016
20170708_105832
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑ & ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ – ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΑΘΜΟΣ «ΠΑΠΑΦΗ»
11 Μάϊος 2018

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.E.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
NEA ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
10.000€