Αδρανή Υλικά Θεσσαλονίκη Α.E.

4
Σπανός ΑΒΕΕΤ
5 Απριλίου 2016
20170708_105832
Σταθμός Μετρό «Παπάφη»
20 Οκτωβρίου 2017

Αδρανή Υλικά Θεσσαλονίκη Α.E.

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΑΔΡΑΝΗ ΥΛΙΚΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.E.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
NEA ΜΑΓΝΗΣΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
10.000,00€