ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

1
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ – DELTA OIL
5 Απριλίου 2016
4
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ – ΣΠΑΝΟΣ ΑΒΕΕΤ
5 Απριλίου 2016

ΜΟΝΩΣΗ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ – ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΦΟΡΕΑ
ΑΒ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΜΟΝΩΣΗ ΟΡΟΦΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΟΠΑΝΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΕΡΓΟΥ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
4.000 €